top of page

Hydroponisk odling

Visste du att du kan odla utan jord? Det kallas hydroponisk odling, då odlar du i vatten och näring istället för i jord. Det är enkelt och ger en stor skörd på liten yta!

Välkommen att botanisera blad fröer som passar utmärkt för en hydroponisk odling!

bottom of page